بنیاد ایران‌شناسی

شعبه بوشهر

مشاهیر و فرهیختگان استان

شناختن و شناساندن دانشمندان و هنرمندان و فرهیختگان ایران به ویژه کسانی که در بخشهای هنری اعم از نقاشی، صنایع دستی و دیگر هنرهای سنتی که دارای پیشینه تاریخی کهن هستند ، از اهداف و وظایف بنیاد ایرانشناسی است. در این میان ، گردآوری اطلاعات مربوط به هنرها و صنایعی که در نتیجه تحول ‌های صنعتی و احتمالاَ کم‌توجهی، در خطر از میان رفتن و در نتیجه از دست رفتن آثار و بقایا و اسباب بازشناسی آنهاست از اهمیت بیشتری برخوردار است.

بر این اساس بانک اطلاعات فراگیر، گنجینه‌ای از نمونه آثار و اطلاعات هنری و فنی هنرمندان، دانشمندان و فرهیختگان خواهد بود که در بنیاد ایرانشناسی طراحی و اجرا می‌گردد.

جستجو:
علی دلواری

رئیس علی دلواری فرزند زایر محمد از بزرگان و سرداران مبارزه با استعمار انگلیس در دوران جنگ جهانی اول در سال 1299 هـ .ق /1259 هـ .ش

میرزا محمدجعفر حقایق نگار (خورموجی)

میرزا محمدجعفر خان معروف به حقایقنگار خورموجی از نویسندگان و مورخان دوره ناصرالدین شاه قاجار در ذیالقعده سال 1225 هـ .ق در شهر شیر

مهدی ماحوزی

مهدی ماحوزی از استادان زبان و ادبیات فارسی در 12 آذرماه 1314 در محله دهمیان شهر اهرم (تنگستان) متولد گردید. تا سال 1324 كه كلاس سو

ماشاءالله عالی حسینی

ماشاءالله عالیحسینی كارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث در سال 1339 هـ .ش در شهر بوشهر به دنیا آمد. دوران ابتدایی را در دبستان شهید عاشو

سید قاسم یاحسینی

سید قاسم یاحسینی فرزند سید هاشم از پژوهشگران و نویسندگان معروف بوشهر در خردادماه سال 1344 در شهر شیراز متولد شد. تا دو سالگی در شی

منیره روانی پور

خانم منیره معروف به منیرو روانیپور داستان نویس در دوم مردادماه سال 1333 در محله جفره ماهینی از محلات قدیمی و ساحلی بوشهر به دنیا آ

میرزامحمدحسین فاضل جمی

میرزامحمدحسین فرزند محمد درویش مشهور به «فاضل جم» از علماء و نویسندگان معروف جنوب كشور، روز سوم ربیع الاول سال 1256 هـ .ق در روستا

محمدحسین ركن زاده آدمیت

محمدحسین ركن زاده آدمیت از نویسندگان و تاریخ نگاران معاصر در بهمنماه سال 1278 هـ .ش (شوال 1317 هـ .ق) در بوشهر متولد شد. در پنج سا

محمد بیابانی

محمد بیابانی شاعرنوپرداز و بومی سرای بوشهر در هفتم خردادماه سال 1324 در یك خانواده متوسط در محله امامزاده بوشهر به دنیا آمد. دوران

سید محمدرضا كازرونی

سید محمدرضا تاجركازرونی از بازرگانان و مجاهدان معروف بوشهر در اواخر دوره قاجار است. او در سال 1244 هـ .ش در كازرون متولد شد و چون

کلیه حقوق برای وب سایت بنیاد ایران شناسی محفوظ است. ©١٣٩5

نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران شناسی، شهرک والفجر

طراحی و اجرا: اداره رایانه و فناوری اطلاعات