بنیاد ایران‌شناسی

شعبه بوشهر

سید حبیب الله فیروزآبادی

گروه علوم انسانی

رشته فلسفه

سایر موارد:

منابع:

1 - آل داود، سيد علي، تصحيح نزهتالاخبار از ميرزا جعفر خان حقايقنگارخورموجي، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران، 1380.

2 - حميدي، دكتر سيد جعفر، فرهنگنامه بوشهر، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران، 1382.

3 - خديو جم، حسين، مقدمه بر كتاب حقايقالاخبار ناصري از محمدجعفر خورموجي، نشر ني، تهران، 1363.

4 - ركنزاده آدميت، محمدحسين، دانشمندان و سخنسرايان فارس، جلد دوم، انتشارات كتابخانه خيام، تهران، 1338.

کلیه حقوق برای وب سایت بنیاد ایران شناسی محفوظ است. ©١٣٩5

نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران شناسی، شهرک والفجر

طراحی و اجرا: اداره رایانه و فناوری اطلاعات