بنیاد ایران‌شناسی

شعبه بوشهر

سید حبیب الله فیروزآبادی

گروه علوم انسانی

رشته فلسفه

سایر موارد:

منابع:

1 - حميدي، دكتر سيد جعفر، فرهنگنامه بوشهر، انتشارات وزارت ارشاد، 1380.

2 - ركن زاده آدميت، محمدحسين، دانشمندان و سخنسرايان فارس، ج 4، كتابفروشي خيام، 1340.

3 - زنگويي، عبدالمجيد، شعر دشتي و دشتستان، دفتر پنجم، نشر اشاره، 1377.

4 - مالكي، هيبتالله، زندگينامه فاضل جمي مقدمه بر كتاب منشآت، انتشارات كوير، 1371.

کلیه حقوق برای وب سایت بنیاد ایران شناسی محفوظ است. ©١٣٩5

نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران شناسی، شهرک والفجر

طراحی و اجرا: اداره رایانه و فناوری اطلاعات