بنیاد ایران‌شناسی

شعبه بوشهر

سید حبیب الله فیروزآبادی

گروه علوم انسانی

رشته فلسفه

سایر موارد:

منابع:

1 - آدميت، محمدحسينركنزاده، دانشمندان و سخنسرايان فارس، جلد سوم، كتابفروشي خيام، تهران، 1339.

2 - آرينپور، يحيي، از صبا تا نيما، جلد 3، انتشارات زوار، تهران، 1376.

3 - حميدي، دكتر سيدجعفر، فرهنگنامه بوشهر، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، تهران، 1380.

4 - علماء و نويسندگان بوشهر، مركز بوشهرشناسي، مقاله آدميت، بوشهر، 1377.

کلیه حقوق برای وب سایت بنیاد ایران شناسی محفوظ است. ©١٣٩5

نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایران شناسی، شهرک والفجر

طراحی و اجرا: اداره رایانه و فناوری اطلاعات